Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht 

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.

Na deze melding heeft u nogmaals 14 dagen om het product daadwerkelijk retour te sturen. 
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen.

Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen.

Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons: LadderHulp.nl, [email protected], 085-06 05 423
Industrieweg 12, 1521 NB te Wormerveer via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld via email of schriftelijk per post) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht."

Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

 

Terugbetaling 

Nadat u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht ontvangt u alle betalingen, inclusief eventuele leveringskosten voor de heenzending, binnen 14 dagen na ontvangst retour terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt.

U draagt zelf de directe kosten voor de retourzending. 

 

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

 

- Aan LadderHulp.nl
Industrieweg 12
1521 NB Wormerveer
+31 (0)35 - 75 10 730
[email protected]
K.v.K. nr. 83952756

 

- Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende

 

de verkoop van de volgende goederen:

de levering van de volgende digitale inhoud:

de verrichting van de volgende dienst herroept/herroepen:

 

- Besteld op(*)/Ontvangen op(*)

 

 

- Naam/Namen consument(en)

 

 

 

- Adres consument(en)

 

 

 

- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

 

- Datum

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is 

 

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »